Browse By

Læring og medarbejderudvikling er den direkte vej til succes

Læring har altid været et vigtigt aspekt af arbejdslivet, men i dag mere end nogensinde på grund af de konstante og hastige forandringer omkring os. Virksomheder oplever, at medarbejderes kompetencer i højere grad skal fornys og/eller videreudvikles – oftere og oftere.

Derfor skal læring være allestedsnærværende og tilgængelig for nutidens og fremtidens medarbejdere. Det handler om, at bringe læring til der hvor medarbejderne er, hvilket digital læring netop danner ramme om. Men det er ikke blot et spørgsmål om at gøre læring tilgængelig på tablets eller smartphones, for digital læring er mere, det er en kombination af teknologi, digitalt indhold og brugeroplevelse. Mange forstår digital læring som en type læring, men det er faktisk mere en måde at lære på.

Kernen i digital læring

Digital læring består altså af tre elementer: teknologi, digitalt indhold og brugeroplevelse.

Teknologi er den mekanisme, der leverer indhold, og bestemmer, hvordan brugeren modtager indholdet. Digitalt indhold er det materiale, der leveres via teknologi. Det spænder fra ny engagerende, interaktiv og adaptiv software til den klassiske personalehåndbog til videosession til spil. Selve brugeroplevelsen er egentlig afkastet af samspillet mellem teknologien og det digitale indhold i forhold til brugeren, der præsenteres for det. Derfor kan digital læring ikke betragtes som en afgrænset enhed, det er en kombination af flere faktorer, som udgør en måde at lære på.

Med digital læring forkortes afstanden mellem læring og medarbejder, fordi digital læring er fleksibel og brugerorienteret. De nye teknologier og tilgange skaber muligheder, der gør det nemmere at få indpasset læring i hverdagen og tilpasset konteksten samt brugeren.

Hvordan kommer succesen?

Læring er afgørende for en virksomheds succes fordi medarbejdere, der udvikler sig, skaber bedre resultater, og trives bedre. Løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer er også medvirkende til vækst – og til at være foran konkurrenterne. Vi ved alle, at hvis vi vil være de bedste, har vi brug for de bedste talenter. Disse talenter udvikles ikke kun i virksomheden, nye talenter skal også tiltrækkes og fastholdes. Undersøgelser viser, at 60 % af Millennials anser den mest attraktive fordel, på arbejdspladsen, for at være udviklingsmuligheder. Evnen til at lære og udvikle sig er nu en primær drivkraft.

Læring er ikke kun et værktøj til medarbejderudvikling, det er dermed også et værktøj til at tiltrække og fastholde talenter, som gør virksomheden stærk og konkurrencedygtig. Med digital læring bliver lærings- og udviklingsmulighederne fleksible, nærværende, tilgængelige og brugerorienterede. Nå ja, og så er det fremtidens måde at lære på.