Browse By

Dagsorden til møde

Det er vigtigt, at dagsorden til et møde bliver overholdt og at mødet skrider frem som planlagt. Følger man ikke dagsordenen under mødet, sker det ofte, at mødet ender med at blive uproduktivt. Dette kan have følgende negative aspekter, hvor man ikke kommer igennem det planlagte, som skulle have været drøftet. Derfor er det yderst vigtigt, at mødedeltagerer i møder viser professionalisme og kvalitet. Hovedårsagen til uproduktive møder er ofte, at der ikke er en god mødekultur. Deltagere af mødet har måske et lavt energiniveau eller bliver forstyrret af mobiltelefoner eller andre irrelevante ting. Det er derfor essentielt, at mødeopretter holder en strikt dagsorden og bibeholder god atmosfære under diverse møder. Således at mødeopretteren har mulighed for at kunne holde et godt møde og sørge for de vigtigste punkter på dagsordenen bliver drøftet. Derfor er det vigtigt, at dem som skal deltage i mødet har god mødedisciplin. Dvs. At de har ansvar for, at komme til tiden, holde fokus og ikke lade sig distrahere af andre irrelevante emner. Det er mødeopretterens opgave, at opretholde rollen som formand og stå til ansvar for, at holde et produktivt møde. Således det ender ud med at bestyrelsen træffer beslutninger i fællesskab, uanset om de er enige eller ej.

Møder uden en fast dagsorden ender aldrig godt. Det er spild af din egen og dine medarbejderes tid, at deltage i et møde, hvor man ikke kommer frem til noget. Tid er penge og penge er alting i arbejdsmarkedet. Derfor bliver man nødt til, at planlægge sin mødeagenda ned til punkt og prikke. Det er en nødvendighed, hvis man vil have mange gode og effektive møder. Hvis din virksomhed planlægger en god metode til at få effektive møder, så er du på rette vej!

En præcis dagsorden er fundamentet for en effektivt mødeløsning. Det skal fremgå om et punkt er til orientering eller til drøftelse. Det sparer jer tid på selve mødet, og det bliver lettere for alle at bruge forberedelsestiden på de punkter, hvor det er relevant. Nu ved de nemlig, hvor du forventer, at de har en mening om emnet.

Samtidig så slipper du for at afbryde diskussioner, der opstår spontant, hvis punktet egentlig bare var til orientering.

Sørg for at dagsordenspunkterne er beskrevet grundigt, så det er nemt for deltagerne at forberede sig på de enkelte punkter. Hvis du får succes i ovenstående, er du garanteret en god dagsorden under dit møde. Og en dog dagsorden er lige med, et rigtig godt og effektivt møde, som alle ens mødedeltagere kan se frem til.